Veri Madenciliği: Kavram ve Algoritmaları

Doç. Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

 

 

 

 

 

ISBN: 978-975-6797-81-5

3. Basım, 16 Ağustos 2016, 304 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt                        şimdi satın al


Bu eserde, hemen her disiplinde çeşitli amaçlar için kullanılan “Veri Madenciliği” konusu teknik açıdan incelenmiş ve alanında adı sıkça geçen algoritmalara ilişkin çözümlü örnekler verilmiştir. Bu amaçla veri madenciliği modelleri, sınıflandırma teknikleri, sınıflandırma algoritmaları, birliktelik kuralları, ilişki analizi ve kümeleme analizi gibi konular yalın bir dille ve örneklerle ele alınmıştır.

Kitabın genişletilmiş olan bu baskısında daha fazla örnek uygulamalar verilerek, konuların daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Ayrıca, literatürde öne çıkan yeni yeni algoritmalar da ele alınmıştır. Kitabın ilk baskısında tanıtılan ticari ve açık kaynak kodlu veri madenciliği yazılımlarına ek olarak, bu baskıda Clementine (IBM) programı ve KNIME açık kaynak kodlu veri madenciliği yazılımı incelenmiş ve bunlara ilgili örnek uygulamalar adım adım anlatılmıştır.

Bu kitabı, üniversitelerde ilgili derslerde yardımcı kitap olarak kullanan akademisyenler için de derslerinde kullanılmak üzere PowerPoint sunum dosyaları da hazırlanmıştır.  Veri Madenciliği PDF indir                  şimdi satın al


İÇİNDEKİLER

Önsöz

Bölüm 1. Veri Madenciliği

1.1. Veri Madenciliği Uygulama Alanları

1.2. Veri Ambarlari ve OLAP

1.3. Veri Madenciliği için Verilerin Hazırlanması

1.3.1.  Verilerin Temizlenmesi

1.3.1.1. Kayıp Veriler

1.3.1.2. Verilerdeki Gürültünün Temizlenmesi

1.3.2.  Verilerin Yeniden Yapılandırılması

1.3.2.1. Normalizasyon

1.3.2.2. Verilerde Boyut İndirgeme

1.3.2.3. Verilerde Dönüştürme İşlemleri

1.4. Özet

1.5. Sorular

 

Bölüm 2.  Veri Madenciliği Modelleri

2.1. Değer Tahmini Modeli

2.2. Bağlantı Analizi (Link Analysis)

2.3. Birliktelik Kuralları (Association Rules)

2.4. Örüntü Tanıma

2.5. Ardışık Zaman Örüntüleri

2.6. Dolandırıcılık Tespiti

2.7. Kümeleme analizi

2.8. Veri Madenciliği Model ve Algoritmalarına Genel Bakış

2.9. Özet

2.10. Sorular

 

Bölüm 3. Sınıflandırma Teknikleri ve Algoritmalar

3.1. Karar Ağaçları

3.1.1.  ID3 Algoritması

3.1.2.  C 4.5 ve C 5 Algoritmaları

3.1.3.  CART Algoritması

3.1.4.  SLIQ Algoritması

3.1.5.  SPRINT Algoritması

3.1.6. Değişken Merkezli Karar Ağacı Algoritması

3.2.  İstatistiğe Dayalı Algoritmalar

3.2.1. Bayesyen Sınıflandırma

3.2.2. Regresyon

3.2.3. CHAID Algoritması

3.3. Mesafeye Dayalı Sınıflandırma Algoritmaları

3.3.1. K-En Yakın Komsu

3.3.2. En Küçük Mesafe Sınıflandırıcısı

3.4. Yapay Sinir Ağları

      3.4.1. İleri Sürümlü Yapay Sinir Ağları

      3.4.2. Hata Geriye Yayma Yöntemi

3.5. SEE5 Yazılımı

3.6 Özet

3.7. Sorular

 

Bölüm 4.  Birliktelik Kuralları ve İlişki Analizi

4.1. AIS Algoritması

4.2. SETM Algoritması

4.3. Apriori Algoritması

4.4. AprioriTid Algoritması

4.5. Diğer Algoritmalar

4.6. Weka Yazılımı

4.7. Özet

4.8. Sorular

 

Bölüm 5. Kümeleme Analizi

5.1. Benzerlik ve Uzaklık

5.2. Kümeleme Analizinin Sınıflandırılması

5.3. Hiyerarsik Yöntemler

5.3.1. SLINK Algoritması ve Tek Bağlantı Tekniği

5.3.2. CURE Algoritması

5.3.3. CHAMELEON Algoritması

5.3.4. BIRCH

5.3.5. Hiyerarşik Yöntemle Kategorik Verilerin Kümelenmesi

5.4. Bölümlemeli (Partitioning) Yöntemler

5.4.1.  K- Means (K-Ortalama) Kümeleme

5.4.2.  PAM Algoritması

5.4.3.  CLARA Algoritması

5.4.4. CLARANS Algoritması

5.5. Yoğunluğa Dayalı Algoritmalar

5.5.1  DBSCAN Algoritması

5.5.2. OPTICS Algoritması

5.5.3.  DENCLUE Algoritması

5.6. Grid Temelli Algoritmalar

5.6.1. STING Algoritması

5.6.2. Dalga Kümeleme (Wave Cluster)

5.6.3. CLIQUE Algoritması

5.7. Genetik Algoritmalar

5.8. Optimum Küme Sayısının Hesaplanmasında İndeks ve Algoritma

    5.8.1. Dunn Geçerlilik İndeksi

    5.8.2. Davies-Bouldin Geçerlilik İndeksi

    5.8.3. Silhouette Geçerlilik Yöntemi

    5.8.4. C İndeksi

    5.8.5. Jaccard İndeksi

5.9. Özet

5.10. Sorular

 

Bölüm 6. KNIME Programı ve Kullanımı

 

Ek 1: Veri Madenciliği Alanında Geliştirilmiş Programlar

 

Ek 2: Clementine Programının Kullanımı ve Örnek Analizler

 

Kaynakça

Dizin

 

Tüm üniversite kitap ihtiyaçlarınız için www.TDK.com.tr

 

Konuyla ilgili kitaplar; üniversite ders kitapları:

Veri Madenciliği - Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

Veri Madenciliği Yöntemleri - Dr. Yalçın ÖZKAN

Yapay Sinir Ağları - Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları - Editör: Prof. Dr. Murat DİNÇMEN

Bilgi ve Bilginin Yönetimi - Editör: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

Bilgisayar Mühendisligine Giris - Editör: Dr. Rifat ÇÖLKESEN

Endüstri Mühendisligine Giris - Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL

Modern Sezgisel Teknikler ve Uygulamalar -

Elektronik Mühendisligine Giris Ortak Yazarli - Editör: Prof. Dr. Ali OKATAN ve Prof. Dr. Mahmut ÜN

Veritabanı ve Uygulamaları Yılmaz KAYA ve Ramazan TEKİN

Sistem Analizi ve Tasarımı - Prof.Dr. Oya KALIPSIZ ve ark.

Sistem Analizi ve Tasarımı - Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

Yazılım Mühendisliği   - Dr.Erhan SARIDOĞAN

Veri Yapıları ve Algoritmalar  - Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Veri Yapıları Algoritma Temelleri - Dr.Sefer KURNAZ

MATLAB Kılavuzu - Dr.Aslan INAN


Akademik bilimsel ve üniversite kitapları; bilişim ve bilgisayar kitapları