Mekatronik Mühendisliğine Giriş

Editör: Prof. Dr. Hakan YAVUZ

Bölüm Yazarlı: Prof. Dr. Hakan Yavuz, Prof. Dr. Nihat akkuş, Yrd. Doç. Dr. İsmail TEMİZ, Doç. Dr. Caner AKÜNER, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE,  Yrd. Doç. Dr. Çağlar CONKER, Yrd. Doç. Dr. EVREN ÇAĞLARER ve Yrd. Doç. Dr. ARZUM ULUKÖY,  Yrd.Doç.Dr. Murat AKDAĞ, Doç. Dr. Murat Tolga ÖZKAN, Yrd.Doç.Dr. AHMET ÖZKURT ve Yrd.Doç.Dr. Taner AKKAN, Yrd.Doç.Dr. Ercan KÖSE ve Yrd.Doç.Dr. Aydın MÜHÜRCÜ, Prof. Dr. Zeki KIRAL

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-50     Temmuz 2017 kitabı

450 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kitap kağıdı.

Kapak resmi değişebilir... İçerikte değişiklikler olabilir...


Bu kitabın amacı, “Mekatronik Mühendisliği” kapsamına giren konuları biraraya getirmek ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, öğretim yaşamı boyunca verilen dersler hakkında temel bilgileri önceden kazandırmak ve mezuniyet sonrası da bir başvuru kaynağı olmasını sağlamaktır.

Bu kitap, Mekatronik Mühendisliğinin temel alt yapısını oluşturan tüm konuları kapsamaktadır. Herşeyden önce mekatronik sistemlerin yapısı ve çalışma şekilleri; mekatronik sistemlerin modellenmesi ve tasarımı konular ele alınmıştır.  Daha sonra sırasıyla Fonksiyon Esaslı Kavramsal Tasarım, Tipik bir Mekatronik Sistemi Oluşturan Elemanlar, Mekanik Sistemler, Statik ve Dinamik Sistem Tipleri, Malzeme Bilgisi, İmalat Yöntem ve Teknolojileri, Mekanik Sistemler ve Katı Modelleme, Elektriksel Sistemler, Elektronik Sistemleri, Algılayıcılar ve Hareket Üreteçleri, Kontrol Sistemleri, Yapay Zeka, Mühendislik Sistemlerinin Matematiksel Modellenmesi ve Simülasyonu, Yazılım, Mikrodenetleyiciler Gömülü Sistemler ve Programlama konuları ele alınmıştır. Son olarak Mekatronik Mühendisi ve Mühendislik Problemlerine Bakış Açısı değerlendirilmiştir.

Böylesi bir kitabın, “Mekatronik Mühendisliğine Giriş” kitabının hem Mekatronik Mühendisliği öğrencilerine hem de sektörde Mekatronik Mühendisi olarak çalışan profesyonellerin baş ucu kitabı olma özelliğindedir.İçindekiler

 

Bölüm 1. Mekatronik Mühendisliği Giriş

         Prof. Dr. Hakan YAVUZ

1.1. Mekatronik yaklaşım ve Mekatronik sistemler

1.2. Mekatronik Mühendisliği

1.3. Mekatronik sistemlerin yapısı, çalışma şekilleri ve diğer sistemlerden farkları.

1.4. Mekatronik sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi

1.5. Mekatronik sistemlerde algılama, kontrol ve yapay zekanın yeri ve önemi

1.6. Özet

1.7. Sorular

 

Bölüm 2. Fonksiyon Esaslı Kavramsal Tasarım

         Prof. Dr. Hakan YAVUZ

2.1. Genel tasarım yaklaşımı

2.2. Mekatronik tasarım

2.3. Mekatronik Tasarım: Fonksiyon Esaslı Kavramsal Tasarım

2.4. Mekatronik Tasarım yaklaşımının üstünlükleri ve örnekler

2.5. Özet

2.6. Sorular

 

Bölüm 3. Tipik bir Mekatronik Sistemi Oluşturan Elemanlar ve Nitelikleri

         Prof. Dr. Hakan YAVUZ 

3.1. Mekatronik sistemler ve disiplinler arası yapısı

3.2. Mekatronik sistemi oluşturan alt sistemler, nitelikleri ve fonksiyonları

3.3. Mekatronik sistemlere örnekler ve ilgili sistemlere ait çalışma prensipleri

3.4. Örnek sistemlerin özellikleri ve mekatronik sistem olarak diğer sistemlerden farklılıkları

3.5. Özet

3.6. Sorular

 

Bölüm 4. Mekanik Sistemler

         Yrd. Doç. Dr. EVREN ÇAĞLARER ve Yrd. Doç. Dr. ARZUM ULUKÖY

4.1. Mekanik sistemler

4.2. Mekanik sistemlerin tasarımı, yeri ve önemi

4.3. Mekanik sistemlerin tasarımında kullanılan yazılımlar ve tasarım yaklaşımları

4.4. Mekanik sistemler için malzeme seçimi ve imalat metotları

4.5. Özet

4.6. Sorular

 

Bölüm 5. Statik ve Dinamik Sistem Türleri

        Prof. Dr. Nihat AKKUŞ

5.1. Statik Sistemler

5.2. Statik Sistemlerin analizi

5.3. Dinamik Sistemlerin analizi

5.4. Statik ve dinamik analiz için kullanılan metotlar ve ilgili paket programlar

5.5. Özet

5.6. Sorular

 

Bölüm 6. Malzeme Bilgisi, İmalat Yöntem ve Teknolojileri

       Yrd.Doç.Dr. Murat AKDAĞ

6.1. Mühendislik uygulamaları açısından malzeme bilgisi, imalat yöntem ve teknolojilerinin önemi

6.2. Malzeme bilgisi

6.3. İmalat yöntem ve teknolojileri

6.4. Uygulama alanları

5.5. Özet

5.6. Sorular

 

Bölüm 7. Mekanik Sistemler ve Katı Modelleme

         Doç. Dr. Murat Tolga ÖZKAN

6.1. Mekanik sistemlerde katı modelleme

6.2. Mekanik Eleman katı modellemesi

6.3. Mekanizma tasarımı

6.4. Mekanik sistem montajı

6.5. Özet

6.6. Sorular

 

Bölüm 8. Elektriksel Sistemler

        Yrd. Doç. Dr. İsmail TEMİZ ve Doç. Dr. Caner AKÜNER

8.1. Elektriksel Sistemler

8.2. Güç elektroniği

8.4. Elektriksel Sistemlerin tasarımı, yeri ve önemi

8.5. Elektriksel Sistemlerin tasarımında kullanılan yazılımlar ve tasarım yaklaşımları

8.6. Elektriksel Sistemler olarak kullanılan malzemeler ve elektriksel elemanlar

8.7. Özet

8.8. Sorular

 

Bölüm 9. Elektronik Sistemler

      Yrd.Doç.Dr. AHMET ÖZKURT ve Yrd.Doç.Dr. Taner AKKAN

9.1. Elektronik Sistemler

9.2. Dijital elektronik

9.3. Analog Elektronik

9.4. Elektronik Sistemlerin tasarımı, yeri ve önemi

9.5. Elektronik Sistemlerin tasarımında kullanılan yazılımlar ve tasarım yaklaşımları

9.6. Elektronik Sistemler olarak kullanılan malzemeler ve elektronik elemanlar

9.7. Devre analizi

9.8. Özet

9.9. Sorular

 

Bölüm 10. Algılayıcılar ve Hareket Üreteçleri

         Prof. Dr. Nihat AKKUŞ

10.1. Algılayıcılar ve örnekleri

10.2. Algılayıcıların çalışma prensipleri ve uygulama alanları

10.3. Hareket üreteçleri ve örnekleri

10.4. Hareket üreteçlerinin çalışma prensipleri ve uygulama alanları

10.5. Özet

10.6. Sorular

 

Bölüm 11. Kontrol sistemleri ve Uygulamaları

         Prof. Dr. Zeki KIRAL

11.1. Kontrol sistemleri ve yapıları

11.2. Kontrol sistemlerinin kullanım alanları

11.3. Kontrol sistemi tasarımı

11.4. Kontrol sistemlerinin mekatronik sistem uygulamaları

11.5. Özet

11.6. Sorular

 

Bölüm 12. Yapay Zeka

         Yrd.Doç.Dr. Ercan KÖSE ve Yrd.Doç.Dr. Aydın MÜHÜRCÜ

12.1. Yapay zeka yaklaşımları ve tipleri

12.2. Yapaz zeka esaslı sistemlerin kullanım alanları

12.3. Yapaz zeka esaslı sistemlerin tasarımı

12.4. Yapaz zeka esaslı sistemlerin mekatronik sistem uygulamaları

12.5. Özet

12.6. Sorular

 

Bölüm 13. Mühendislik Sistemlerinin Matematiksel Modellenmesi ve Simülasyonu

          Prof. Dr. Zeki KIRAL

13.1. Modelleme Simülasyon çalışmaların mekatronik sistemlerde yeri ve önemi

13.2. Mühendislik Sistemlerinin Matematiksel Modellenmesi

13.3. Mekanik, Elektriksel Isıl Akışkan sistemlerin matematiksel modellenmesi

13.4. Modellenen sistemlerin simülasyonu

13.5. Simülasyon Sonuçlarının değerlendirilmesi

13.6. Özet

13.7. Sorular

 

Bölüm 14. Yazılım

          Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE

14.1. Yazılımın önemi ve yazılım geliştirme çalışmaları

14.2. İşletim sistemleri

14.3. Paket programlar

14.4. Gömülü yazılımlar

14.5. Yazılım tasarım çalışmaları ve ilgili paket programlar

14.6. Yazılım çalışmalarına ait örnekler

14.7. Yazılımın Mekatronik Mühendisliğindeki yeri ve önemi

14.8. Özet

14.9. Sorular

 

Bölüm 15. Mikrodenetleyiciler, Gömülü Sistemler ve Programlama

          Yrd. Doç. Dr. Çağlar CONKER

15.1. Mikrodenetleyiciler, tipleri ve yapıları

15.2. Mikrodenetleyici programlama teknikleri

15.3. Gömülü Sistemler ve Programlama

15.4. Gömülü Sistem Esaslı Mikrodenetleyici uygulamaları

15.5. Özet

15.6. Sorular

 

Bölüm 16. Mekatronik Mühendisi ve Mühendislik Problemlerine Bakış Açısı

           Prof. Dr. Hakan YAVUZ

16.1. Teknik problemin analizi

16.2. Problemin kavramsal fonksiyon incelemesi

16.3. Çözümlerin üretilmesi

16.4. Elde edilen çözümlerin değerlendirilmesi

16.5. Optimum çözümün belirlenmesi

16.6. Özet

16.7. Sorular

 

Ek A.  Makina Mühendisliği Odası

Ek B.  Makina Mühendisliği Standartları

 

Kaynakça

Yazar Özgeçmişleri

DizinKitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Papatya Bilim Üniversite Ders Kitapları, Bilimsel Kitaplar ve Mühendislik Kitapları