İntegral Dönüşümleri ve Uygulamaları

Doç. Dr. Kevser KÖKLÜ ve Yrd. Doç. Dr. Emre EROĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-19, basıma hazırlanıyor

2017, 350 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt


Bu kitap; matematik, matematik mühendisliği, istatistik, fizik ve tüm mühendislik öğrencilerinin (lisans, yüksek lisans ve doktora) hem teorik hem de uygulamalarda karşılaştıkları “integral dönüşümler” ile ilgili temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Birinci kitap olarak düşünülen bu yayında, en temel dönüşümlerden olan Fourier, Hartley, Laplace dönüşümleri teorik ve uygulama açısından geniş bir şekilde ele alınmıştır; kesirli hesaplamalar, Hankel, Mellin, Hilbert-Stieltjes, sonlu Fourier sinüs ve kosinüs gibi diğer önemli dönüşümler ise ikinci kitaba bırakılmıştır.

Kitap; İntegral Dönüşümler, Fourier Dönüşümleri ve Uygulamaları, Hartley Dönüşümü, Laplace Dönüşümü ve Laplace Dönüşümünün Uygulamaları şeklinde beş bölüm halinde düzenlenmiştir. Her bölümde konuların teorisi açıklandıktan sonra bolca çözümlü ve çözümsüz problemler verilmiştir. Ayrıca öyle problemler çözülmüştür ki; konunun çok özel durumları da burada izah edilmiştir.

İntegral dönüşümler uygulamalı matematik, matematiksel fizik ve mühendislikte, birçok problemin çözümü için 18. yüzyıldan bu yana başarılı bir şekilde kullanılmakta ve araştırmacıların en önemli keşif anahtarı olmaktadır.
Akademik bilimsel ve üniversite kitapları; Papatya Bilim; farkımız, kitaplarımızda...