Kapak

MikroPython ile BBC MikroBit Programlama

Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz KAYA ve Dr. Öğretim Üyesi Melih KUNCAN

 

 

 

 farkımız, kitaplarımızda... 

 

ISBN: 978-605-9594-??-0,  Ocak 2019

300 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt


MikroPython ile BBC MikroBit Programlama


Bu kitabımız ile örneklerle kolay ve hızlı bir şekilde MikroPython ile BBC MikroBit Programlama’yı öğrenebilirsiniz. Örneklerin daha iyi anlaşılması için devre şemaları ve kod blokları ayrıntılı olarak verilmiştir. Ayrıca, Mikrobit kart ile harici kitler, sensörler ve farklı eklenti kartlarıyla farklı projeler için kullanılabileceğimiz örneklere de yer verilmiştir.

BBC Mikrobit, İngiltere'de bilgisayar eğitiminde kullanılmak üzere BBC tarafından tasarlanan açık kaynaklı ARM tabanlı bir gömülü sistem ve İngiltere’deki öğrencilere ücretsiz dağıtılan cep telefonu boyutunda bir mikro denetleyici karttır. BBC’nin “Make It Digital=Dijitalleştir” kampanyasının bir parçasıdır. İnsanlar tarafından kullanımının yaygınlaşmasıyla dünya çapında giderek daha popüler hale gelmiştir. Microsoft, Freescale, ARM, Samsung, Nordic Semiconductor gibi dev firmaların desteği ile üretilen bu kart ile mikrodenetleyici dünyasına çok kolay bir şekilde ilk adım atılması sağlanmaktadır. BBC MikroBit kartı üzerinde 5 geniş ve 20 küçük toplamda 25 pin bulunmaktadır. Bu pinler diğer çevre birimlerine bağlantı gerçekleştirmek için kullanılır. Mikrobit kartının üzerinde ARM Cortex-M0 işlemci, ivmeölçer ve manyometre sensörleri, bluetooth modülü, 25 adet Led, harici batarya kutusu, iki adet programlama düğmesi ve USB bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıca Mikrobit kartı üzerinde ışık ve sıcaklık sensörü olmamasına rağmen bu değerleri de ölçebilmektedir. Kartın üzerindeki ledleri kullanarak ışık şiddetini, işlemcisinin sıcaklık sensörü kullanarak ortam sıcaklık değeri ölçülebilir. Mikro Bit ARM gömülü sistem geliştirme araçları kullanılarak oluşturulmuştur.

BBC mikrobit kartını programlamak için Python programlama dili kullanılabilir. Python programlama dili, kodları yorumlanarak çalıştırılan, kolay bir şekilde öğrenilebilen bir dildir. MikroBit'deki Python programlama deneyimi MikroPython tarafından sağlanmaktadır.

MikroPython, Python standart kütüphanesinin küçük bir alt kümesini içeren ve mikrodenetleyicilerde ve kısıtlı ortamlarda çalışacak şekilde optimize edilmiş Python 3 programlama dilinin yalın ve etkili bir uygulamasıdır. MikroPython, masaüstünden mikrodenetleyiciye veya gömülü sisteme kolaylıkla kod aktarmanızı sağlamak için kullanılmaktadır.  

farkımız, kitaplarımızda... bilgisayar ve bilişim kitaplarında Papatya Bilim...         


Türkiye'nin İnternet kitapçısı TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr


İÇİNDEKİLER

Önsöz

Bölüm 1. BBC MikroBit’e Giriş
1.1. Mikrobite Giriş
1.2. Geniş Pinler
1.3. Küçük Pinler
1.4. Dokunma Pinleri
1.5. MikroBit ve Programlama
1.6. Nereden Başlanılmalı
1.7. Özet
1.8. Çalışma Soruları

Bölüm 2. Gerekli Yazılımlar
2.1. Gerekli Programlar
2.2. Web Tabanlı Programlama
2.3. Mu Python IDE ve Plotter
2.4. Diğer Kodlama Seçenekleri
2.5. İlk Örnek
2.6. Özet
2.7. Çalışma Soruları

Bölüm 3. MikroPython Temelleri
3.1. MikroPython
3.2. Değişkenler
3.3. Girintiler -Boşluklar
3.4. Açıklama Satırları
3.5. Veri Türleri
3.6. Tür Dönüşümü
3.7. Veri Türü Dönüştürme Fonksiyonları
3.8. if –else Kontrol Deyimi
3.9. Döngü Yapıları
3.9.1. For Döngüsü
3.10.2. While Döngüsü
3.10.3. İç içe Döngüler
3.11. Break ve Contiune Deyimleri
3.12. Diziler
3.13. Dizi Fonksiyonları
3.14. Özet
3.15. Çalışma Soruları

Bölüm 4. Operatörler
4.1. Operatörler
4.2. Aritmetik Operatörler
4.3. Atama Operatörleri
4.4. Karşılaştırma Operatörleri
4.5. Mantıksal Operatörler
4.6. Bitsel Operatörler
4.7. Kaydırma Operatörleri
4.8. Aitlik ve Kimlik Operatörleri
4.9. Özet
4.10. Çalışma Soruları

Bölüm 5. MikroPython ile Metot Yazma
5.1. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
5.2. Bir Fonksiyon Nasıl Yazılır?
5.3. Return İfadesi
5.4. Fonksiyon İçinden Fonksiyon Çağırma
5.5. Lambda Fonksiyonlar
5.6. Rekürsif (Özyinelemeli) Fonksiyonlar
5.7. Özet
5.8. Çalışma Soruları

Bölüm 6. MikroPython ile Hazır Metotlar
6.1. input() ve print() Fonksiyonlar
6.2. Matematiksel Fonksiyonlar
6.3. Rastgele Sayı Üretim Fonksiyonları
6.4. İstatistiksel Fonksiyonlar
6.5. Tarih Saat Fonksiyonları
6.5.1. Time Modülü
6.5.2. Diğer time Modülü Fonksiyonları
6.5.3. Calendar (Takvim) Modülü
6.5.4. Calendar Modülü Fonksiyonları
6.6. datetime Modülü
6.7. Özet
6.8. Çalışma Soruları

Bölüm 7. MikroPython ile String İfadeler
7.1. String Fonksiyonlar
7.2. Özet
7.3. Çalışma Soruları

Bölüm 8. MikroPython ile Koleksiyonlar
8.1. Listeler
8.1.1. Liste Elemanlarına Erişim
8.1.2. Listeye Eleman Ekleme
8.1.3. Liste Elemanlarının Değiştirilmesi
8.1.4. Listeden Eleman Çıkarma/Silme
8.1.5. Liste içinde Arama
8.1.6. Liste Koleksiyonu için Diğer Fonksiyonlar
8.2. Demetler (Tuples)
8.2.1. Demet Elemanlarına Erişim
8.2.2. Temel Demet İşlemleri
8.2.3. Demet Koleksiyonu için Fonksiyonlar
8.3. Özet
8.4. Çalışma Soruları

Bölüm 9. MikroBit LED Uygulamaları
9.1. MikroBit LED Ekranı
9.2. LED’leri Açma Kapama
9.3. LED’lerin Parlaklığını Ayarlama
9.4. Ekran ile İlgili Fonksiyonlar
9.5. Resimler
9.6. Harici LED’ler
9.7. Işık Şiddetinin Ayarlanması
9.8. RGB LED’ler
9.9.Özet
9.10. Çalışma Soruları

Bölüm 10. MikroBit Düğme Uygulamaları
10.1.Mikrobit Düğmeler
10.1.1.Düğme Metotları
10.2. GPIO pinler ve Harici Düğmeler
10.3. Özet
10.4. Çalışma Soruları

Bölüm 11. MikroBit I2C ve SPI Protokolleri
11.1. SPI (Serial Peripheral Interface)
11.2. Mikrobit SPI Fonksiyonları
11.3. I2C Protokolü
11.4. I2C Mikrobit Fonksiyonlar
11.5. PCF8591 AD/DA dönüştürücü Modülü
11.6. SPI ile I2C Protokolleri Arasındaki Farklar
11.7. UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
11.8. UART Fonksiyonlar
11.9. Özet
11.10. Çalışma Soruları

Bölüm 12. İvme Ölçer ve Pusula Uygulamaları
12.1. İvme Ölçer(Akselerometre)
12.2. Mikrobit İvme Ölçer Fonksiyonları
12.3. Ortalama İvmenin Hesaplanması
12.4. İvme Ölçer İle Hareket Tanıma
12.5. Mikrobit İle Pusula Uygulamaları
12.6. Mikrobit Pusula Fonksiyonları
12.7. Pusulanın Kalibre Edilmesi
12.8. Pusuladan Veri Okuma
12.9. Pusula ile Yön Belirleme
12.10. Özet
12.11. Çalışma Soruları

Bölüm 13. Müzik Uygulamaları
13.1. Pasif Buzzer Bileşeni
13.2. Hoparlör veya Kulaklığın Mikrobit Kartına Bağlanması
13.3. Hazır Melodiler
13.4. Music Modülü Fonksiyonları
13.5. Kendi Melodilerimizi Oluşturma
13.6. Oktav Nedir?
13.7. Vuruşlar
13.8. MikroPython Speech Modülü
13.9. Speech Modülü Fonksiyonlar ve Uygulamalar
13.10. Fonemler
13.11. Özet
13.12. Çalışma Soruları

Bölüm 14. Ağlar
14.1. İki MikroBit Kartın Birbirine Bağlanması
14.2. Kablosuz Haberleşme
14.3. Radio Modülü Fonksiyonları
14.4. Örnekler
14.5. Bluetooth ve MikroBit
14.6. Özet
14.7. Çalışma Soruları

Bölüm 15. MikroBit ve Kodu Game Lab
15.1. Kodu Game Lab
15.2. Programlama
15.3. Kodu ve MikroBit
15.4. Örnekler
15.5. Özet
15.6. Çalışma Soruları


Kaynakça

Dizin

 


 

Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi